Uchwały Rady (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr II / 5 / 14

w sprawie: ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Slaski

Uchwała nr II / 4 / 14

w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Slaski

Uchwała nr II / 3 / 14

w sprawie: wyboru Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Slaski

Uchwała nr I / 2 / 14

w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczacych Rady Miejskiej Gminy Gryfów Slaski

Uchwała nr I / 1 / 14

w sprawie: wyboru Przewodniczacego Rady Miejskiej Gminy Gryfów Slaski

Uchwała nr L / 240 / 14

w sprawie: zaopiniowania projektu planu aglomeracji Gryfów Slaski

Uchwała nr XLVIX / 240 / 14

w srawie zmian budżetu na 2014r.

Uchwała nr XLVIX / 239 / 14

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała nr XLVIX / 238 / 14

w sprawie nadania Regulaminu Porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum w Gryfowie Śląskim

Uchwała nr XLVIX / 237 / 14

w sprawie: uchwalenia “Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotami prowadzacymi działalnosc poytku publicznego na terenie Gminy i Miasta Gryfów Slaski w 2015 roku”.