Uchwały Rady (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXXVII / 192 / 13

w sprawie: zmiany budżetu na 2013r. Uchwała nr XXXI / 191 / 13

Uchwała nr XXXVI / 191 / 13

w sprawie: zmiany budżetu na 2013r.

Uchwała nr XXXVI / 190 / 13

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXXVI / 189 / 13

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego

Uchwała nr XXXVI / 188 / 13

w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXXVI / 187 / 13

w sprawie: uchwalenia “Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2014 roku”.

Uchwała nr XXXVI / 186 / 13

w sprawie: wyboru delegata do Powiatowego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Lwówku Slaskim

Uchwała nr XXXV / 185 / 13

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie miasta i gminy Gryfów Śląski dodatków do wynagrodzenia.

Uchwała nr XXXV / 184 / 13

w sprawie : zmian w budżecie na 2013 rok

Uchwała nr XXXV / 183 / 13

w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski.