Uchwały Rady (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXIII / 122 / 12

w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok

Uchwała nr XXIII / 121 / 12

w sprawie przekazania do realizacji zadania publicznego w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr XXIII / 120 / 12

w sprawie nabycia prawa uytkowania wieczystego nieruchomosci.

Uchwała nr XXIII / 119 / 12

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego

Uchwała nr XXIII / 118 / 12

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXIII / 117 / 12

w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXIII / 116 / 12

w sprawie: wyraenia zgody na zawarcie porozumienia miedzygminnego.

Uchwała nr XXIII / 115 / 12

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfów Śląski – część wschodnia – obszar 1

Uchwała nr XXIII / 114 / 12

w sprawie: wyraenia zgody na przyjecie przez Zwiazek Gmin „Kwisa” od Skarbu Panstwa nieruchomosci zabudowanej – Osrodek Szkolen Specjalistycznych Stray Granicznej w Lubaniu z przeznaczeniem na utworzenie schroniska dla zwierzat w ramach przynalenosci do Zwiazku Gmin „Kwisa”.

Uchwała nr XXIII / 113 / 12

w sprawie: przyjecia statutu Zwiazku Gmin „Kwisa”