Uchwały Rady (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr I/2/10

w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr I/1/10

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr XLV/310/10

w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

Uchwała nr XLV/309/10

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXV/163/08 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Gryfów Śląski na lata 2008 - 2015

Uchwała nr XLV/308/10

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Młyńsko w Gminie Gryfów Śląski na lata 2007 – 2015

Uchwała nr XLIV/307/10

w sprawie: procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu.

Uchwała nr XLIV/305/10

w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

Uchwała nr XLIV/304/10

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XLIV/303/10

w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała nr XLIV/302/10

w sprawie: rozpatrzenia skargi