Uchwały Rady (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXXIII/239/09

UCHWAŁA NR XXXIII/239/09 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 września 2009r. w sprawie: rozpatrzenia skargi

Uchwała nr XXXIII/238/09

UCHWAŁA NR XXXIII/238/09 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 września 2009r. w sprawie: rozpatrzenia skargi

Uchwała nr XXXIII/237/09

UCHWAŁA NR XXXIII/237/09 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 września 2009 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr XXV/163/08 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Gryfów Śląski na lata 2008 - 2015

Uchwała nr XXXIII/236/09

UCHWAŁA NR XXXIII/236/09 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 29 września 2009r. w sprawie: przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Proszówka – Gmina Gryfów Śląski na lata 2009 – 2015”

Uchwała nr XXXIII/235/09

Uchwała Nr XXXIII/235/09 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 września 2009 r. w sprawie : zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wieża w Gminie Gryfów Śląski”.

Uchwała nr XXXIII/234/09

UCHWAŁA NR XXXIII/234/09 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 29 września 2009r. w sprawie: przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rząsiny – Gmina Gryfów Śląski na lata 2009 – 2015”

Uchwała nr XXXIII/233/09

Uchwała Nr XXXIII/233/09 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 września 2009 roku w sprawie: przyjęcia „Planu Urządzeniowo – Rolnego” Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr XXXIII/232/09

Uchwała nr XXXIII/232/09 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 września 2009 roku w sprawie przyjęcia „Programu gospodarki wodno-ściekowej w gminie i mieście Gryfów Śląski na lata 2010-2020”

Uchwała nr XXXIII/231/09

Uchwała nr XXXIII/231/09 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 września 2009r. w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych dotyczących „Lokalnego programu rewitalizacji gminy i miasta Gryfów Śląski

Uchwała nr XXXIII/230/09

UCHWAŁA NR XXXIII/230/09 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 29 września 2009r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XVI/88/91 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 24 maja 1991 roku w sprawie finansowej obsługi Rad Sołeckich