Uchwały Rady (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXV 166 08

UCHWAŁA NR XXV/166/08 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu na 2008 rok

Uchwała nr XXV 165 08

UCHWAŁA NR XXV/165/2008 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie: ustalenia nazwy ulicy.

Uchwała nr XXV 164 08

UCHWAŁA NR XXV/164/2008 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntów.

Uchwała nr XXV 163 08

UCHWAŁA NR XXV/163/08 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Gryfów Śląski na lata 2008 - 2015

Uchwała nr XXIV 162 08

UCHWAŁA NR XXIV/162/08 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego nr XXIII/44/08 z dn. 29.08.2008r. &nb

Uchwała nr XXIV 161 08

U C H W A Ł A Nr XXIV/161/08 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski &nbs

Uchwała nr XXIV 160 08

UCHWAŁA NR XXIV/160/08 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu na 2008 rok

Uchwała nr XXIV 159 08

Uchwała Nr XXIV/159/08 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XXIII/152/08 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2008 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXIV 158 08

Uchwała nr XXIV/158/08 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie: przyjęcia programu inwestycyjnego budowy, przebudowy lub remontu dróg gminnych na terenie gminy Gryfów Śląski

UCHWAŁA NR XXIII / 157 / 08

UCHWAŁA NR XXIII/157/08 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu na 2008 rok