Regulamin

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Regulamin Pracy Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Sląski

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), ustala się co następuje: Rozdział I POSTANOWIENIA...