Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 35/ 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji, sposobu jej przeprowadzenia i powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przekazania dokumentów w likwidowanej jednostce budżetowej w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu.

Zarządzenie nr 32/ 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 31/ 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 30/ 2020 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 rok.

Zarządzenie nr 29/ 2020 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 rok.

Zarządzenie nr 28/ 2020 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Zarządzenie nr 27/ 2020 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 rok.

Zarządzenie nr 26/ 2020 r.

w sprawie odstąpienia od pobierania opłaty stałej od rodziców za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 25/ 2020 r.

w sprawie: upoważnienia pracownika wskazanego przez Kierownika Miejskiego - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowię Śląskim do prowadzenia postępowań w sprawach realizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zmianami).

Zarządzenie nr 24/ 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 21 stycznia 2020 r. dotyczącego ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych,...