Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie nr 101 / 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia , kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 stycznia 2017 12:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Bielak
Ilość wyświetleń: 490
04 stycznia 2017 12:41 (Grzegorz Bielak) - Dodanie załącznika [zarzadzenie__nr_101.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2017 12:41 (Grzegorz Bielak) - Dodanie załącznika [zarzadzenie__nr_101_zal1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2017 12:40 (Grzegorz Bielak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)