Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie nr 5 / 2015 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia , kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 stycznia 2015 14:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Bielak
Ilość wyświetleń: 790
23 stycznia 2015 14:46 (Grzegorz Bielak) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr5.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 stycznia 2015 14:46 (Grzegorz Bielak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)