Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie nr 64/ 2014 r.

w sprawie: ogłoszenia dodatkowego naboru uczestników do projektu pn.: „Minimalizacja wykluczenia cyfrowego w gminie Gryfów Śląski”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 sierpnia 2014 14:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Bielak
Ilość wyświetleń: 723
18 sierpnia 2014 14:26 (Grzegorz Bielak) - Opublikowanie dokumentu.
18 sierpnia 2014 14:25 (Grzegorz Bielak) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr64.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 sierpnia 2014 14:24 (Grzegorz Bielak) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)