Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie nr 1/ 2014 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia , kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego                      i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2014 23:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Bielak
Ilość wyświetleń: 896
10 stycznia 2014 14:23 (Grzegorz Bielak) - Dodanie załącznika [wzor_oferty_2014.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2014 23:10 (Grzegorz Bielak) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr1_zal.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2014 23:10 (Grzegorz Bielak) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)