Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie nr 3/ 2013 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia , kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego                      i rekreacji dzieci i młodzieży, propagowania i rozwijania wspólnot dzieci i młodzieży,  inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia   24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2013 12:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Bielak
Ilość wyświetleń: 796
30 stycznia 2013 12:17 (Grzegorz Bielak) - Dodanie załącznika [wzor_oferty.doc] do dokumentu.
25 stycznia 2013 12:25 (Grzegorz Bielak) - Dodanie załącznika [zarz__nr_3.pdf] do dokumentu.
25 stycznia 2013 12:24 (Grzegorz Bielak) - Dodanie dokumentu.