Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie nr 2/ 2012 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych z zakresu sportu, kultury fizycznej, podtrzymywania tradycji narodowej,
działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych, wypoczynku dzieci i młodzieŜy, promocji zdrowia przez
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 14:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Bielak
Ilość wyświetleń: 948
13 stycznia 2012 14:29 (Grzegorz Bielak) - Dodanie załącznika [wzor_oferty.doc] do dokumentu.
13 stycznia 2012 14:28 (Grzegorz Bielak) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_2_zal_1.pdf] do dokumentu.
13 stycznia 2012 14:27 (Grzegorz Bielak) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_2.pdf] do dokumentu.