Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie nr 125 2010 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sportu, kultury fizycznej,podtrzymywania tradycji narodowej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, promocji zdrowia przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 grudnia 2010 14:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Bielak
Ilość wyświetleń: 1589
25 stycznia 2011 11:00 (Andrzej Tartak) - Dodanie załącznika [oferta.pdf] do dokumentu.
28 grudnia 2010 14:49 (Grzegorz Bielak) - Dodanie załącznika [szczegoly_otwartego_konkursu_ofert.pdf] do dokumentu.
28 grudnia 2010 14:49 (Grzegorz Bielak) - Dodanie załącznika [zarzadzenie2.pdf] do dokumentu.