Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 82/ 2020 r.

w sprawie: przeznaczenia nieruchomości zabudowanej do sprzedaży w obrębie Młyńsko.

Zarządzenie nr 81/ 2020 r.

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie nr 80/ 2020 r.

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie nr 79/ 2020 r.

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie nr 78/ 2020 r.

w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Zarządzenie nr 77/ 2020 r.

w sprawie: udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Rząsiny.

Zarządzenie nr 76/A/ 2020 r.

w sprawie: określenia zasad przekazania składników majątku trwałego stanowiącego własność Gminy Gryfów Śląski uczestnikom projektu pn.: „Minimalizacja wykluczenia cyfrowego w gminie Gryfów Śląski” (umowa nr POIG.08.03.00-02-210/13-00 z dnia 18.06.2014 r.), współfinasowanego przez Unię Europejską...

Zarządzenie nr 76/ 2020 r.

w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 75/ 2020 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 rok.

Zarządzenie nr 74/ 2020 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania i materiałów w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim oraz w gminnych jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej.