Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 61 / 2017 r.

W sprawie: przeznaczenia nieruchomosci do sprzeday w formie bezprzetargowej na rzecz współwłasciciela nieruchomosci.

Zarządzenie nr 59 / 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 58 / 2017 r.

W sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.

Zarządzenie nr 57 / 2017 r.

W sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.

Zarządzenie nr 56 / 2017 r.

W sprawie: ustalenia sposobu zagospodarowania nieruchomosci, połoonej w obrebie 2 Gryfów Slaski.

Zarządzenie nr 55 / 2017 r.

W sprawie: przeznaczenia nieruchomosci do sprzeday w formie bezprzetargowej na poprawe warunków zagospodarowania nieruchomosci sasiedniej.

Zarządzenie nr 54 / 2017 r.

W sprawie: przeznaczenia nieruchomosci do sprzeday w formie bezprzetargowej na poprawe warunków zagospodarowania nieruchomosci sasiedniej.

Zarządzenie nr 53 / 2017 r.

W sprawie: powołania Komisji Konkursowej konkurs "PIĘKNA POSESJA GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI"

Zarządzenie nr 52 / 2017 r.

W sprawie: powołania komisji do przeprowadzania odbioru prac związanych z inwestycją pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Strzelnicza w Gryfowie Śląskim”

Zarządzenie nr 51 / 2017 r.

W sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.