Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 89 / 2017 r.

w sprawie: budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Młyńsko.

Zarządzenie nr 88 / 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania odbioru prac związanych z inwestycją pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Sikorskiego dz. nr 149 dr w Gryfowie Śląskim w km 0+000 – 0+400 [Powódź lipiec 2012 r.] ” II Część : Przebudowa nawierzchni.

Zarządzenie nr 87 / 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania odbioru prac związanych z inwestycją pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach dz. nr 753 dr”

Zarządzenie nr 85 / 2017 r.

w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Zarządzenie nr 84 / 2017 r.

w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej

Zarządzenie nr 83 / 2017 r.

w sprawie ustalenia terminu składnia wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”

Zarządzenie nr 82 / 2017 r.

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na 2018 rok

Zarządzenie nr 81 / 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do otworzenia mieszkania i przejęcia sprzętów i rzeczy osobistych z mieszkania przy ul. Lubańskiej 30/1 w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 80 / 2017 r.

w sprawie powołoania komisji Urbanstyczno - Architektonicznej

Zarządzenie nr 79 / 2017 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych przez Dyrektora Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim