Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 12 / 2017 r.

w sprawie: powołania zespołu roboczego realizującego projekt „Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski”,

Zarządzenie nr 11 / 2017 r.

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do piatego przetargu na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 10 / 2017 r.

w sprawie: przeznaczenia nieruchomosci do sprzeday w formie bezprzetargowej na poprawe warunków zagospodarowania nieruchomosci sasiedniej.

Zarządzenie nr 9 / 2017 r.

w sprawie: przeznaczenia nieruchomosci do sprzeday w formie bezprzetargowej na poprawe warunków zagospodarowania nieruchomosci sasiedniej.

Zarządzenie nr 7 / 2017 r.

w sprawie: ustalenia formy przetargu i ceny sprzeday nieruchomosci - działki nr 364/13, połoonej w obrebie Proszówka.

Zarządzenie nr 6 / 2017 r.

w sprawie: ustalenia formy przetargu i ceny sprzeday nieruchomosci - działki nr 364/12, połoonej w obrebie Proszówka.

Zarządzenie nr 5 / 2017 r.

w sprawie: powołania składu Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 4 / 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.

Zarządzenie nr 3 / 2017 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku.

Zarządzenie nr 1 / 2017 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzeda nieruchomosci.