Zarządzenia Burmistrza (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 49 / 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania odbioru prac związanych z inwestycją pn.: „Przebudowa dróg gminnych – drogi w sołectwie Krzewie Wielkie oraz drogi w sołectwie Ubocze – CZĘŚĆ I Przebudowa drogi gminnej w Krzewiu Wielkim”

Zarządzenie nr 48 / 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 47 / 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 46 / 2018 r.

w sprawie: ustalenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 45 / 2018 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 15 / 2018 Burmistrza Gminy i miasta Gryfów Śląski z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku.

Zarządzenie nr 44 / 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok.

Zarządzenie nr 43 / 2018 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie nr 42 / 2018 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie nr 41 / 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 40 / 2018 r.

w sprawie: powołania zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych w Gminie i Mieście Gryfów Śląski w 2018 r.