Zarządzenia Burmistrza (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 25 / 2017 r.

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 24 / 2017 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok 2017/2018 do przedszkola, odziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

Zarządzenie nr 23 / 2017 r.

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 22 / 2017 r.

W sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.

Zarządzenie nr 21 / 2017 r.

W sprawie: wyznaczenia komisji do przejecia pomieszczenia uytkowego, połoonego w budynku nr 300, w obrebie Ubocze.

Zarządzenie nr 20 / 2017 r.

W sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Zarządzenie nr 19 / 2017 r.

W sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 18 / 2017 r.

W sprawie ogłoszenia konkursu "Piękna Posesja-Gminy Gryfów Śląski 2017"

Zarządzenie nr 17 / 2017 r.

W sprawie: wyznaczenia komisji do przeprowadzenia negocjacji

Zarządzenie nr 16/ 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup środka trwałego przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim