Zarządzenia Burmistrza (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 10 / 2016 r.

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 9 / 2016 r.

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 8 / 2016 r.

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 7 / 2016 r.

w sprawie: zbycia nieruchomosci w drodze rokowan po zorganizowanych dwóch przetargach.

Zarządzenie nr 6 / 2016 r.

w sprawie: zbycia nieruchomosci w drodze rokowan po zorganizowanych trzech przetargach.

Zarządzenie nr 5 / 2016 r.

w sprawie: ustalenia sposobu zagospodarowania nieruchomosci, połoonej w obrebie 3 Gryfów Slaski.

Zarządzenie nr 4 / 2016 r.

w sprawie organizacji przyjmowania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 3 / 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro”

Zarządzenie nr 2 / 2016 r.

w sprawie upoważnienia do wydawania Kart Dużej Rodziny oraz do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

Zarządzenie nr 1 / 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert