Zarządzenia Burmistrza (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 17/ 2013 r.

w sprawie : powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych. Pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Zarządzenie nr 16/ 2013 r.

w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego „Kwisonalia 2013” – Święto Gryfowa Śląskiego

Zarządzenie nr 15/ 2013 r.

w sprawie: ustalenia sposobu zagospodarowania nieruchomosci połoonej w obrebie 3 Gryfów Slaski.

Zarządzenie nr 14/ 2013 r.

w sprawie : powołania zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata 2014-2020

Zarządzenie nr 13/ 2013 r.

w sprawie : powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka - Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 12/ 2013 r.

w sprawie : zmiany Zarządzenia nr 09/2011 Burmisztrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Zarządzenie nr 11/ 2013 r.

w sprawie : powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 10/ 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania przejęcia pomieszczenia użytkowego nr 44 i 45 w budynku administracyjnym nr 300 w Uboczu.

Zarządzenie nr 9/ 2013 r.

w sprawie : przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski projektu uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Gryfów Śląski na okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do...

Zarządzenie nr 8/ 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 rok.