Zarządzenia Burmistrza (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 15 2009

Zarządzenie nr 15 / 2009 Burmistrza GiM Gryfów Śląski z dnia 04 marca 2009 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko do spraw Informatyzacji i Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na to stanowisko.

ZARZĄDZENIE Nr 14 2009

Zarządzenie nr 14 /2009 Burmistrza GiM Gryfów Śląski z dnia 4 marca 2009roku w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Floriańskiej w Gryfowie Śląskim.

ZARZĄDZENIE Nr 13 2009

Z A R Z Ą D Z E N I E 13 09 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości.

ZARZĄDZENIE Nr 12 2009

Zarządzenie nr 12 / 2009 Burmistrza GiM Gryfów Śląski z dnia 02 marca 2009 roku w sprawie: przyznania limitów na rozmowy telefoniczne ze służbowych aparatów telefonii komórkowej.

ZARZĄDZENIE Nr 11 2009

ZARZĄDZENIE Nr 11/2009 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 10 2009

Zarządzenie nr 10 / 2009 Burmistrza GiM Gryfów Śląski z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komitetu Organizacyjnego „Kwisonalia 2009 – Święto Gryfowa Śląskiego”.

ZARZĄDZENIE Nr 9 2009

ZARZĄDZENIE NR 9 /2009 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 24.02.2009 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 8 2009

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 8/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 09 lutego 2009 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji do przekazania pomieszczeń w budynku nr 300, położonym w obrębie Ubocze.

ZARZĄDZENIE Nr 7 2009

ZARZĄDZENIE NR 7/2009 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie: powołania Sądu Konkursowego