Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 41 / 2019 r.

w sprawie: powołania zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych w Gminie i Mieście Gryfów Śląski w 2019 r.

Zarządzenie nr 40 / 2019 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 39 / 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej konkursu „ PIĘKNA POSESJA GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 2019”

Zarządzenie nr 38 / 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

Zarządzenie nr 37 / 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu „ PIĘKNA POSESJA GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 2019”

Zarządzenie nr 36 / 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia i ustalenia regulaminu konkursu: „UKWIECONE MIASTO”

Zarządzenie nr 35 / 2019 r.

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerami działek 759, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, w obrębie Ubocze.

Zarządzenie nr 34 / 2019 r.

w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Zarządzenie nr 33 / 2019 r.

w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Zarządzenie nr 32 / 2019 r.

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu na sprzedaży nieruchomości.