Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 92 / 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.

Zarządzenie nr 91 / 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 90 / 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 89 / 2017 r.

w sprawie: budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Młyńsko.

Zarządzenie nr 88 / 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania odbioru prac związanych z inwestycją pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Sikorskiego dz. nr 149 dr w Gryfowie Śląskim w km 0+000 – 0+400 [Powódź lipiec 2012 r.] ” II Część : Przebudowa nawierzchni.

Zarządzenie nr 87 / 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania odbioru prac związanych z inwestycją pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach dz. nr 753 dr”

Zarządzenie nr 86 / 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.

Zarządzenie nr 85 / 2017 r.

w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Zarządzenie nr 84 / 2017 r.

w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej

Zarządzenie nr 83 / 2017 r.

w sprawie ustalenia terminu składnia wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”