Zarządzenia Burmistrza (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 59 / 2018 r.

w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli gminy Gryfów Śląski do udziału w inwentaryzacji linii kolejowej nr. 317.

Zarządzenie nr 58 / 2018 r.

w sprawie: upoważnienia pracownika wskazanego przez Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim do prowadzenia postępowań w sprawach rządowego programu "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w tym decyzji oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany...

Zarządzenie nr 57 / 2018 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw podatków i opłat w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 56 / 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej konkursu "Piękna posesja Gminy Gryfów Śląski 2018"

Zarządzenie nr 55 / 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 54 / 2018 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw kancelaryjno–organizacyjnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 53 / 2018 r.

w sprawie: zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl.

Zarządzenie nr 52 / 2018 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 51 / 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 50 / 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim.