Zarządzenia Burmistrza (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 35 / 2017 r.

W sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.

Zarządzenie nr 34 / 2017 r.

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 33 / 2017 r.

W sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Zarządzenie nr 32 / 2017 r.

W sprawie: powołania zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych w Gminie i Mieście Gryfów Śląski w 2016 r.

Zarządzenie nr 31 / 2017 r.

W sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.

Zarządzenie nr 30 / 2017 r.

W sprawie: przeprowadzenia kontroli w Przedszkolu Publicznym w Gryfowie Śląskim w związku z wnioskowaną oceną pracy Pani Małgorzaty Krakowskiej.

Zarządzenie nr 29 / 2017 r.

W sprawie: oddania w uytkowanie wieczyste udziału 76/10000 w nieruchomosci gruntowej w zwiazku przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku 12 przy ulicy Felczerskiej w Gryfowie Slaskim

Zarządzenie nr 28 / 2017 r.

W sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.

Zarządzenie nr 27 / 2017 r.

W sprawie ogłoszenia i ustalenia regulaminu konkursu: "UKWIECIONE MIASTO"

Zarządzenie nr 26 / 2017 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do podpisania umowy leasingu środka trwałego