Zarządzenia Burmistrza (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 20 / 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok.

Zarządzenie nr 19 / 2016 r.

w sprawie: wyznaczenia komisji do przejecia/przekazania gruntu, połoonego przy ul.Bankowej w Gryfowie Slaskim.

Zarządzenie nr 18 / 2016 r.

w sprawie: ustalenia ceny sprzeday nieruchomosci.

Zarządzenie nr 17 / 2016 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 16 / 2016 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 15 / 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 14 / 2016 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności postępowaniu rekrutacyjnym

Zarządzenie nr 13 / 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Gryfów Śląski

Zarządzenie nr 12 / 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Zarządzenie nr 11 / 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok.