Zarządzenia Burmistrza (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 19 / 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015r.

Zarządzenie nr 17 / 2015 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 16 / 2015 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 14 / 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015r.

Zarządzenie nr 13 / 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 rok.

Zarządzenie nr 12 / 2015 r.

w sprawie : przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski projektu uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w sprawie zatwierdzenia taryf wody dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Gryfów Śląski na okres od dnia 1 kwietnia 2015 r....

Zarządzenie nr 11 / 2015 r.

w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gryfowie Śląskim .

Zarządzenie nr 10 / 2015 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Zarządzenie nr 9 / 2015 r.

w sprawie: ustalenia sposobu zagospodarowania nieruchomosci, połoonej w obrebie 2 Gryfów Slaski.

Zarządzenie nr 8 / 2015 r.

w sprawie: ustalenia sposobu zagospodarowania nieruchomosci, połoonej w obrebie Krzewie Wielkie.