Zarządzenia Burmistrza (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 29/ 2013 r.

w sprawie: ustalenia sposobu zagospodarowania nieruchomosci połoonej w obrebie 2 Gryfów Slaski.

Zarządzenie nr 28/ 2013 r.

w sprawie: wyznaczenia komisji do przekazania pomieszczen uytkowych mieszczacych sie w budynku nr 300 obrebu Ubocze.

Zarządzenie nr 27/ 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 rok.

Zarządzenie nr 26/ 2013 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Zarządzenie nr 25/ 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia rokowan na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 24/ 2013 r.

w sprawie : powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego

Zarządzenie nr 22/ 2013 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 21/ 2013 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 19/ 2013 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 18/ 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 rok