Zarządzenia Burmistrza (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 41/ 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 rok.

Zarządzenie nr 40/ 2012 r.

w sprawie: powołania komisji do szacowania strat w infrastrukturze Komunalnej na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Zarządzenie nr 39/ 2012 r.

w sprawie : powołania komisji do szacowania strat w gospodarce mieszkaniowej na terenie Gminy Gryfów Śląski

Zarządzenie nr 38/ 2012 r.

w sprawie : powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. " Remont Ulicy Młyńskiej Dz. 200 Dr- II Etap, w KM 0+000- 0+500."

Zarządzenie nr 37/ 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 rok.

Zarządzenie nr 36/ 2012 r.

w sprawie : powołania komisji do przeprowadzenia odbioru prac związanych z inwestycją pn. "Budowa przychodni lekarskiej w Gryfowie Śląskim"

Zarządzenie nr 35/ 2012 r.

w sprawie: okreslenia norm zuycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzetu silnikowego oraz zasad rozliczania zuycia paliw przez pojazdy i urzadzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Stray Poarnych Gminy Gryfów Slaski

Zarządzenie nr 34a/ 2012 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 34/ 2012 r.

w sprawie: zmiany w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 33/ 2012 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości .