Zarządzenia Burmistrza (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 01/ 2011 r.

w sprawie: zarzadzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Gryfów Ślaski.

Zarządzenie nr 133/ 2010 r.

w sprawie: ustalenia zasad kształcenia i dokształcania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji zawodowych po 11 kwietnia 2010 roku.

Zarządzenie nr 132/ 2010 r.

w sprawie: ustalenia wysokości ceny Kuriera Gryfowskiego oraz ustalenia ceny za umieszczanie ogłoszeń i reklam w gazecie lokalnej.

Zarządzenie nr 131/ 2010 r.

w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie nr 129/ 2010 r.

w sprawie: przebudowy budynku przeznaczonego na Europejskie Centrum Kulturalno-Informacyjne w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 128/ 2010 r.

w sprawie: powołania doraźnej Komisji Likwidacyjnej.

Zarządzenie nr 127/ 2010 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 126/ 2010 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków pienięŜnych w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.