Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 103 / 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.

Zarządzenie nr 102 / 2017 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 100 / 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.

Zarządzenie nr 99 / 2017 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 98 / 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania odbioru prac związanych z inwestycją pn.: „Przebudowa parkingu przy ul. Żeromskiego w Gryfowie Śląskim dz. nr 322/22 dr .”

Zarządzenie nr 96 / 2017 r.

w sprawie utworzenia i zasad działania punktu potwierdzającego profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 95 / 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 94 / 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.

Zarządzenie nr 93 / 2017 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzeda nieruchomosci.