Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 66 / 2017 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 65 / 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 64 / 2017 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim”

Zarządzenie nr 63 / 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania odbioru prac związanych z inwestycją pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymianą sieci wodociągowej ul. Andersa w Gryfowie Śląskim.”

Zarządzenie nr 62 / 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 61 / 2017 r.

W sprawie: przeznaczenia nieruchomosci do sprzeday w formie bezprzetargowej na rzecz współwłasciciela nieruchomosci.

Zarządzenie nr 59 / 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 58 / 2017 r.

W sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.

Zarządzenie nr 57 / 2017 r.

W sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.