Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 2 / 2018 r.

w sprawie: w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie w roku szkolnym 2018/2019 do IV i VII klasy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim niektórych uczniów klas III i VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 1 / 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 128 / 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 127 / 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 126 / 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 125 / 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie obrony cywilnej Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 124 / 2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 50/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie w Gminie i Mieście Gryfów Śląski

Zarządzenie nr 123 / 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.

Zarządzenie nr 122 / 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.