Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 52 / 2019 r.

w sprawie: aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, wskaźnika zwiększającego dla szkół danego typu nie będących szkołami specjalnymi oraz statystycznej liczby dzieci

Zarządzenie nr 51 / 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

Zarządzenie nr 49 / 2019 r.

w sprawie: sprzedaży łodzi desantowej.

Zarządzenie nr 48 / 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

Zarządzenie nr 47 / 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 46 / 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 45 / 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

Zarządzenie nr 44 / 2019 r.

w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Zarządzenie nr 43 / 2019 r.

w sprawie: sprzedaży łodzi desantowej.

Zarządzenie nr 42 / 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.