Zarządzenia Burmistrza (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 45 / 2017 r.

W sprawie: przeznaczenia nieruchomosci do sprzeday w formie bezprzetargowej na poprawe warunków zagospodarowania nieruchomosci sasiedniej.

Zarządzenie nr 44 / 2017 r.

W sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.

Zarządzenie nr 43 / 2017 r.

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 42 / 2017 r.

W sprawie: nadania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 41 / 2017 r.

W sprawie: powołania komisji do przeprowadzania odbioru prac związanych z inwestycją pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Wieża dz. nr 28 dr”

Zarządzenie nr 40 / 2017 r.

W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych przez Dyrektora Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 39 / 2017 r.

W sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 38 / 2017 r.

W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu

Zarządzenie nr 37 / 2017 r.

W sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu

Zarządzenie nr 36 / 2017 r.

W sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzeda nieruchomosci.