Zarządzenia Burmistrza (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 31 / 2016 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Zarządzenie nr 29 / 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 28 / 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu „ PIĘKNA POSESJA-GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI”

Zarządzenie nr 27 / 2016 r.

w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego „ Kwisonalia 2016”- Święto Gryfowa Śląskiego

Zarządzenie nr 26 / 2016 r.

zmieniajace zarzadzenie w sprawie zmiany dobowych stawek czynszu dzierawnego za nieruchomosci Gminy.

Zarządzenie nr 25 / 2016 r.

w sprawie zmiany w załączniku nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 24 / 2016 r.

w sprawie: upoważnienia pracownika wskazanego przez Kierownika Miejskiego - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.

Zarządzenie nr 23 / 2016 r.

w sprawie: upoważnienia pracownika wskazanego przez Kierownika Miejskiego - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego i wydawania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie nr 22 / 2016 r.

w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejskiego- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego i wydawania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie nr 21 / 2016 r.

w sprawie: przekazania Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadań w zakresie świadczenia wychowawczego.