Zarządzenia Burmistrza (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 30 / 2015 r.

w sprawie zmian w budrżecie na 2015r.

Zarządzenie nr 29 / 2015 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Zarządzenie nr 28 / 2015 r.

wsprawie budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Zarządzenie nr 26 / 2015 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Zarządzenie nr 25 / 2015 r.

w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatach komitetów na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Zarządzenie nr 24 / 2015 r.

w sprawie: brakowania formularzy dowodowych, które nie zostały wykorzystane przez organ gminy do dnia 28 lutego 2015r.

Zarządzenie nr 22a / 2015 r.

w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego „ Kwisonalia 2015”-Święto Gryfowa Śląskiego

Zarządzenie nr 22 / 2015 r.

w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr 21 / 2015 r.

w sprawie: ustalenia sposobu zagospodarowania nieruchomosci, połoonej w obrebie 2 Gryfów Slaski.

Zarządzenie nr 20 / 2015 r.

w sprawie: obnienia cen wywoławczych do drugich przetargów na sprzeda nieruchomosci.