Zarządzenia Burmistrza (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 39/ 2013 r.

w sprawie: powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012- 2014 zarządza się, co następuje

Zarządzenie nr 38/ 2013 r.

w sprawie: odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012- 2014 zarządza się, co następuje :

Zarządzenie nr 37/ 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 rok.

Zarządzenie nr 36/ 2013 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 35/ 2013 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 34/ 2013 r.

w sprawie: ustalenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 33/ 2013 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 32/ 2013 r.

W sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 rok.

Zarządzenie nr 31/ 2013 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 30/ 2013 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2013 roku.