Zarządzenia Burmistrza (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 51/ 2012 r.

w sprawie: ustanowienia „Regulaminu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.”

Zarządzenie nr 50/ 2012 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 49/ 2012 r.

w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie nr 48/ 2012 r.

w sprawie ustanowienia “Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.”

Zarządzenie nr 47/ 2012 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie nr 46/ 2012 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie nr 45/ 2012 r.

w sprawie: organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 44/ 2012 r.

w sprawie: ustanowienia “Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim”.

Zarządzenie nr 43/ 2012 r.

w sprawie: Ustanowienia misji Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 42/ 2012 r.

w sprawie: Upoważnienia do wykonywania zadań z zakresu organizowania, koordynowania i nadzorowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.