Zarządzenia Burmistrza (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 15/ 2011 r.

w sprawie: powołania zespołu roboczego realizującego projekt "GRYF" w ramach PO KL Województwa Dolnośląskiego.

Zarządzenie nr 11/ 2011 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzania naboru kandydatów na stanowisko ds. turystyki w Urzedzie Gminy i Mista w Gryfowie Slaskim.

Zarządzenie nr 10/ 2011 r.

zmian z Zarzadzeniu nr 215/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Slaski z dnia 31 grudnia 2007r w sprawie wprowadzenia „Instrukcji obiegu dokumentów finansowoksiegowych w Urzedzie Gminy i Miasta Gryfów Slaski”

Zarządzenie nr 09/ 2011 r.

w sprawie: przyjecia regulaminu uytkowania swietlicy wiejskiej w Uboczu.

Zarządzenie nr 07/ 2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 rok.

Zarządzenie nr 06/ 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu w szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem kwot wynikających z uchwały nr V/18/11 Rady Miejskiej Gminy Gryfów śląski z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu na 2011 rok.

Zarządzenie nr 05/ 2011 r.

w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego „Kwisonalia 2011” – Swieto Gryfowa Slaskiego

Zarządzenie nr 04/ 2011 r.

w sprawie: zmiany zarzadzenia nr 99/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Ślaski z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie: przyznania limitów na rozmowy telefoniczne ze służbowych aparatów telefonii komórkowej.

Zarządzenie nr 03/ 2011 r.

w sprawie : ustalenia wysokosci stawki za 1 km przebiegu pojazdu bedacego własnoscia pracownika w podróży służbowej na terenie kraju i poza jego granicami.

Zarządzenie nr 02/ 2011 r.

w sprawie: zmiany godzin funkcjonowania Urzedu Gminy i Miasta w Gryfowie Ślaskim.