Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 12 / 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 11 / 2018 r.

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 13 przy ulicy Stefana Żeromskiego z udziałem w działce gruntu 321/3, w obrębie 2 Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 10 / 2018 r.

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny w budynku nr 30 przy ulicy Lubańskiej i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce gruntu nr 282, w obrębie 2 Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 9 / 2018 r.

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 30 przy ulicy Lubańskiej i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce gruntu nr 282 w obrębie 2 Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 8 / 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 50/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie i Mieście Gryfów Śląski

Zarządzenie nr 7 / 2018 r.

w sprawie powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie nr 6 / 2018 r.

w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie nr 5 / 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok.

Zarządzenie nr 4 / 2018 r.

w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego „ Kwisonalia 2018”- Święto Gryfowa Śląskiego

Zarządzenie nr 3 / 2018 r.

w sprawie: udzielenia pożyczki Towarzystwu Miłośników Gryfowa Śląskiego