Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 127 / 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok.

Zarządzenie nr 125 / 2018 r.

w sprawie: oddelegowania do Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 124 / 2018 r.

w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu w czasie jego nieobecności.

Zarządzenie nr 123 / 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok.

Zarządzenie nr 122 / 2018 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 121 / 2018 r.

w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Zarządzenie nr 120 / 2018 r.

w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski na 2019 rok.

Zarządzenie nr 119 / 2018 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw drogownictwa w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 118 / 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 115 / 2018 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości.