Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 35 / 2019 r.

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerami działek 759, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, w obrębie Ubocze.

Zarządzenie nr 34 / 2019 r.

w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Zarządzenie nr 33 / 2019 r.

w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Zarządzenie nr 32 / 2019 r.

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu na sprzedaży nieruchomości.

Zarządzenie nr 31 / 2019 r.

w sprawie: określenia terminu składania wniosków o przyjęcie w roku szkolnym 2019/2020 do VII klasy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim niektórych uczniów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 30 / 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

Zarządzenie nr 29 / 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 28 / 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 27 / 2019 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Zarządzenie nr 26 / 2019 r.

w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfów Śląski.