Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 113 / 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.

Zarządzenie nr 112 / 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia , kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób...

Zarządzenie nr 111 / 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania odbioru prac związanych z inwestycją pn.: „ Przebudowa parkingu w obrębie Placu Kościelnego dz. nr 474/18 dr w Gryfowie Śląskim- Etap I ”

Zarządzenie nr 110 / 2017 r.

w sprawie: wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo dyrektora Szkoły Podstawowej w Uboczu i udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie nr 109 / 2017 r.

w sprawie: zmiany zapisów § 12 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim oraz zmiany zapisów w załączniku nr 4 do Regulaminu

Zarządzenie nr 108 / 2017 r.

w sprawie: przeznaczenia nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży w obrębie 1 Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 107 / 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.

Zarządzenie nr 106 / 2017 r.

w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

Zarządzenie nr 105 / 2017 r.

w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski na 2018 rok.

Zarządzenie nr 104 / 2017 r.

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu na sprzeda nieruchomosci.