Zarządzenia Burmistrza (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 79 / 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 78 / 2018 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 77 / 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok.

Zarządzenie nr 76 / 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 75 / 2018 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw infrastruktury społecznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 74 / 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania odbioru prac związanych z inwestycją pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Nad Stawami dz. nr 83 dr i 85 dr w Gryfowie Śląskim w km 0+000 – 0+400 – [Powódź sierpień 2010r.]”

Zarządzenie nr 73 / 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 72 / 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok.

Zarządzenie nr 71 / 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 70 / 2018 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw podatków i opłat w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.