Zarządzenia Burmistrza (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 55 / 2017 r.

W sprawie: przeznaczenia nieruchomosci do sprzeday w formie bezprzetargowej na poprawe warunków zagospodarowania nieruchomosci sasiedniej.

Zarządzenie nr 54 / 2017 r.

W sprawie: przeznaczenia nieruchomosci do sprzeday w formie bezprzetargowej na poprawe warunków zagospodarowania nieruchomosci sasiedniej.

Zarządzenie nr 53 / 2017 r.

W sprawie: powołania Komisji Konkursowej konkurs "PIĘKNA POSESJA GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI"

Zarządzenie nr 52 / 2017 r.

W sprawie: powołania komisji do przeprowadzania odbioru prac związanych z inwestycją pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Strzelnicza w Gryfowie Śląskim”

Zarządzenie nr 51 / 2017 r.

W sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.

Zarządzenie nr 50 / 2017 r.

W sprawie: powołania komisji do zbadania przyczyn wytrucia pszczół w rejonie miejscowosci Krzewie Wielkie

Zarządzenie nr 49 / 2017 r.

w sprawie: upoważnienia pracownika wskazanego przez Kierownika Miejskiego - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.

Zarządzenie nr 48 / 2017 r.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 47 / 2017 r.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 46 / 2017 r.

W sprawie: przeznaczenia nieruchomosci do sprzeday w formie przetargu.