Zarządzenia Burmistrza (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 42 / 2015 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 41 / 2015 r.

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 40 / 2015 r.

w sprawie: ustalenia ceny sprzeday nieruchomosci, połoonej w obrebie Krzewie Wielkie.

Zarządzenie nr 39 / 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 rok.

Zarządzenie nr 38 / 2015 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 37 / 2015 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 35 / 2015 r.

w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 34 / 2015 r.

w sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. informatyki

Zarządzenie nr 33 / 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 rok.

Zarządzenie nr 32 / 2015 r.

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierawe gruntów stanowiacych mienie gminy Gryfów Slaski na cele ogrodów przydomowych.