Zarządzenia Burmistrza (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 30/ 2014 r.

w sprawie: ustalenia formy przetargu i ceny sprzeday nieruchomosci - działki nr 824, połoonej w obrebie 2 Gryfów Slaski

Zarządzenie nr 29/ 2014 r.

w sprawie: ustalenia formy przetargu i ceny sprzeday nieruchomosci - działki nr 802, połoonej w obrebie 2 Gryfów Slaski

Zarządzenie nr 28/ 2014 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 rok

Zarządzenie nr 26/ 2014 r.

w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego marki ŻUK, stanowiącego własność Gminy Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 25/ 2014 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 rok.

Zarządzenie nr 24/ 2014 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzeda nieruchomosci

Zarządzenie nr 21/ 2014 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru prac remontowych pomieszczenia nr 6B w Urzedzie Gminy i Miasta Gryfów Slaski.

Zarządzenie nr 20/ 2014 r.

w sprawie wprowadzenia procedury antymobbingowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 19/ 2014 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 18/ 2014 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.