Zarządzenia Burmistrza (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 49/ 2013 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 48/ 2013 r.

w sprawie: ustalenia formy przetargu i ceny sprzeday nieruchomosci- działki nr 614, połoonej w obrebie Ubocze.

Zarządzenie nr 47/ 2013 r.

w sprawie: ustalenia formy przetargu i ceny sprzeday nieruchomosci- działki nr 805, połoonej w obrebie 2 Gryfów Slaski.

Zarządzenie nr 46/ 2013 r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 rok.

Zarządzenie nr 45/ 2013 r.

w sprawie : powołania komisji do oszacowania strat w infrastrukturze komunalnej na terenie Miasta i Gminy Gryfów Śląski

Zarządzenie nr 44/ 2013 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 43/ 2013 r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 rok.

Zarządzenie nr 42/ 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: "Remont nawierzchni asfaltowej na ul. Partyzantów w Gryfowie Śląskim dz. nr 448 i 1 w km 0+800-0+800- dokończenie zadania".

Zarządzenie nr 41/ 2013 r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 rok.

Zarządzenie nr 40/ 2013 r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 rok.