Zarządzenia Burmistrza (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 60/ 2012 r.

w sprawie: ustalenia trybu przetargu i ceny wywoławczej do sprzeday nieruchomosci.

Zarządzenie nr 59/ 2012 r.

w sprawie : wyznaczenia terminu składania wniosków o przeznawanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. " wyprawka szkolna"

Zarządzenie nr 58/ 2012 r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy i miasta na rok 2012

Zarządzenie nr 57/ 2012 r.

w sprawie : powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: " Remont ulicy Polnej w Gryfowie Śląskim dz.nr 201 i 228, w km 0+120-0+270."

Zarządzenie nr 56a/ 2012 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 56/ 2012 r.

w sprawie : wprowadzenia " Regulaminu udzielania zamówień publicznych , których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro."

Zarządzenie nr 55/ 2012 r.

w sprawie : powołania komisji do oszacowania pomocy finansowej w formie zasiłku celowego dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w lipcu 2012 roku. , na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 54/ 2012 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. " Remont ulicy Polnej w Gryfowie Śląskim dz.nr 201 i 228, w km. 0+000-0+120" oraz "Remont ulicy Oldzańskiej w Gryfowie Śląskim, dz.nr 223dr, 230 dr, 94dr, w km 0+000-0+400"

Zarządzenie nr 53/ 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 rok.

Zarządzenie nr 52/ 2012 r.

w sprawie : powołania komisji do sporządzenia gminnego protokołu strat w mieniu komunalnym powstałych w wyniku nawalnych opadów deszczu i gradobicia w dniach 5-6 lipca 2012 r.