Zarządzenia Burmistrza (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 25/ 2011 r.

w sprawie: powołania składu Komisji Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 24/ 2011 r.

w sprawie: przyjęcia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 23/ 2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 rok.

Zarządzenie nr 22/ 2011 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

Zarządzenie nr 21/ 2011 r.

w sprawie: ustalenia sposobów zagospodarowania nieruchomosci i przyjecia cen wywoławczych do pierwszych przetargów.

Zarządzenie nr 20/ 2011 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji do przejecia pomieszczen użytkowych mieszczacych sie w budynku nr 300 w obrebie Ubocze.

Zarządzenie nr 19/ 2011 r.

w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 18/ 2011 r.

w sprawie: ustalenia regulaminu wynagrodzenia Gminnego Biura Spisowego za wykonywanie prac zwiazanych z Narodowym Spisem Ludnosci i Mieszkan 2011 na terenie Gminy Gryfów Slaski.

Zarządzenie nr 17/ 2011 r.

w sprawie: wprowadzenia regulaminu przeprowadzania zewnętrznej kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 16/ 2011 r.

w sprawie: wyboru podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i roztrzygania spraw w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.