Zarządzenia Burmistrza (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 45 2009 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 45/09 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie: ustalenia ceny do I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie II Gryfów Śląskim przy Osiedlu 7 Dywizji, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 821 o pow....

Zarządzenie nr 44 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44/2009 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 5 czerwca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok.

Zarządzenie nr 43 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/09 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 05 czerwca 2009 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej konkursu „Ukwiecone miasto”

Zarządzenie nr 42 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 42/09 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 05 czerwca 2009 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej konkursu „Wieś Gminy Gryfów Śląski czysta i gospodarna”

Zarządzenie nr 41 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 41 /2009 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok.

Zarządzenie nr 40 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 40/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji celem przekazania pomieszczenia

Zarządzenie nr 39 2009 r.

Zarządzenie Nr 39/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie : przyznania wyróżnienia “Złota Rybka”

Zarządzenie nr 38 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 38 /2009 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 15.05.2009 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 37 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 37 /2009 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 15.05.2009 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 36 2009 r.

Zarządzenie nr 36 /2009 Burmistrza GiM Gryfów Śląski z dnia 12.05.2009roku w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Floriańskiej w Gryfowie Śląskim.