Zarządzenia Burmistrza (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 87 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E 87/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 25 lipca 2008 roku w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości .

ZARZĄDZENIE NR 86 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 86/08 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie: przeznaczenia do zbycia prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 1 Gryfów Śląski, oznaczonej jako działka nr 183/11.

ZARZĄDZENIE NR 85 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 85/08 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie: przeznaczenia do zbycia prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 1 Gryfów Śląski, oznaczonej jako działka nr 216/57.

ZARZĄDZENIE NR 84 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 84/08 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie: ustalenia ceny na zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Rząsiny, oznaczonej jako działka nr 297/13.

ZARZĄDZENIE NR 83 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 83/08 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie: ustalenia ceny na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości, gruntu niezabudowanego, położonego w obrębie 2 Gryfów Śląski, oznaczonego jako działka nr 587/12.

ZARZĄDZENIE NR 82 2008

ZARZĄDZENIE NR 82 / 2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 21 lipiec 2008r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn: Odbudowa ubezpieczeń brzegowych cieku wodnego w Młyńsku gm.Gryfów Śląski

ZARZĄDZENIE NR 81 2008

Zarządzenie Nr 81/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie : ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko do spraw zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

ZARZĄDZENIE NR 80 2008

ZARZĄDZENIE NR 80 / 2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Z DNIA 30.06.2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 79 2008

Z a r z ą d z e n i e Nr 79/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 30 czerwca 2008 roku &n