Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 29 / 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 28 / 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 27 / 2019 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Zarządzenie nr 26 / 2019 r.

w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 25 / 2019 r.

w sprawie: sprzedaży łodzi desantowej.

Zarządzenie nr 24 / 2019 r.

w sprawie: zmiany stawek czynszu.

Zarządzenie nr 23 / 2019 r.

w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Gryfowie Śląskim, Uboczu, Krzewiu Wielkim i Młyńsku oraz za usługi świadczone na tych cmentarzach.

Zarządzenie nr 22 / 2019 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 21 / 2019 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 20 / 2019 r.

w sprawie: zmiany w „Regulaminie wynajmu Świetlic wiejskich z cennikiem”