Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 125 / 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie obrony cywilnej Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 124 / 2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 50/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie w Gminie i Mieście Gryfów Śląski

Zarządzenie nr 123 / 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.

Zarządzenie nr 122 / 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Zarządzenie nr 121 / 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 120 / 2017 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie nr 119 / 2017 r.

w sprawie : podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Gryfów Śląski w roku 2017

Zarządzenie nr 118 / 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.

Zarządzenie nr 117 / 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania częściowego odbioru prac związanych z inwestycją pn.: „Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Akacjowa dz. nr 178/3 dr i ul. Przedszkolaków dz. nr 158 dr w Gryfowie Śląskim w km 0+000 – 0+500 [Powódź lipiec 2012 r.] ”.

Zarządzenie nr 116 / 2017 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku.