Zarządzenia Burmistrza (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 89 / 2018 r.

w sprawie: odwołania Pani Agaty Jankowiak ze stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 88 / 2018 r.

w sprawie:: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za II półrocze 2018 roku.

Zarządzenie nr 87 / 2018 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 86 / 2018 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych przez Dyrektora Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 85 / 2018 r.

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 84 / 2018 r.

w sprawie: odwołania Pani Alicji Janiny Kownackiej ze stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim

Zarządzenie nr 83 / 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok.

Zarządzenie nr 82 / 2018 r.

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na 2019 rok.

Zarządzenie nr 81 / 2018 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie nr 80 / 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.