Zarządzenia Burmistrza (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 53 / 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 52 / 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu: „UKWIECONE MIASTO”

Zarządzenie nr 51 / 2016 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia prac odbiorowych w ramach umowy 66/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach uzbrojenia Lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości w Gryfowie Śląskim”.

Zarządzenie nr 50 / 2016 r.

w sprawie: wyznaczenia komisji do przejecia/przekazania pomieszczen uytkowych, połoonych w budynku nr 300, w obrebie Ubocze.

Zarządzenie nr 49 / 2016 r.

w sprawie: wyznaczenia składu komisji przetargowej na sprzeda nieruchomosci.

Zarządzenie nr 48 / 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok.

Zarządzenie nr 46 / 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 45 / 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 43 / 2016 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2016 roku.

Zarządzenie nr 42 / 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 rok.