Zarządzenia Burmistrza (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 59/ 2013 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 58/ 2013 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 57/ 2013 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 56/ 2013 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 55/ 2013 r.

w sprawie: zmiany w „Regulaminie wynajmu w sprawie: zmiany w „Regulaminie wynajmu Świetlic Wiejskich z cennikiem”

Zarządzenie nr 54/ 2013 r.

w sprawie: wprowadzenia do stosowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku administracyjno-socjalnego Ubocze 300.

Zarządzenie nr 53/ 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do oszacowania strat w gospodarce mieszkaniowej na terenie Gminy Gryfów Śląski

Zarządzenie nr 52/ 2013 r.

w sprawie : odwołania alarmu powodziowego i utrzymania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Zarządzenie nr 51/ 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn. " Remont mostu w Uboczu dz. nr 879, 874" zrealizowanego w ramach promesy MAiC nr DUSKŻ-I-5901-8-1/2013 z dnia 20 lutego 2013 roku.

Zarządzenie nr 50/ 2013 r.

w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego.